VŠE PRO VODU s.r.o.

Zabýváme se problematikou využití vodních zdrojů

Komplexní služby - studny, retenční nádrže a vodní stavby na klíč 

Administrativní činnost, technické poradenství a konzultace, rekognoskace v místě provádění staveb, vyhledávání vhodného místa pro vodní zdroje

Projektové dokuimentace a hydrogeologické posudky
Projektové dokuimentace a hydrogeologické posudky

Připravíme a zajistíme pro vás veškerou dokumentaci potřebnou k vybudování vrtané, či kopané studny, včetně projektu a hydrogeologického posudku a  hydrogeologické posudky pro vsakovací kolektory, domovní ČOV a septiky


UV desinfekce do malých prostor
UV desinfekce do malých prostor

Návrhy a montáže čerpacích technologií s filtrací vody, včetně veškerých servisních zásahů  a dodávek spotřebních materiálů a náhradních dílů


Úpravny vody na míru
Úpravny vody na míru

Na základě laboratorního rozboru vody vypracujeme návrh úpravy vody a po schválení dovezeme a nainstalujeme filtraci a kompletní automatickou úpravnu vody

Vyřízení potřebných stanovisek a povolení
Vyřízení potřebných stanovisek a povolení

Vyřizujeme veškerá stanoviska dotčených orgánů až po stavební povolení a závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, zajistíme revize elektro, laboratorní rozbory vody.


Budování domovní ČOV
Budování domovní ČOV

Vytvoříme kompletní návrh řešení likvidace odpadních vod, včetně celé realizace na klíč, samozřejmostí je projektová dokumentace s vyřízením stanovisek dotčených orgánů i stavebního povolení a povolení k nakládání s odpadními vodami.


Opravy a rekonstrukce vodních zdrojů
Opravy a rekonstrukce vodních zdrojů

Ze staré studny vytvoříme plně funkční zdroj vody od zálivky až po pitnou vodu

Budování nového vodního zdroje
Budování nového vodního zdroje

Zajistíme a provedeme veškeré  studnařské práce, stavební a zemní práce, včetně montáží čerpacích technologií, filtrací, úpraven vody, retenčních nádrží, vodovodní přípojky k budovám, řešení nejvhodnější likvidace odpadních vod, nádrže na dešťovou vodu, vsakovací kolektory, biologické čistírny odpadních vod, včetně potřebného servisu staveb a zařízení, závlahové systémy a zajistíme realizace zahrad.


Budování vodovodní a elektro přípojky
Budování vodovodní a elektro přípojky

Navrhneme a vytvoříme vám vodovodní a elektro přípojku, včetně zemních prací

Realizace našich projektů je vždy na klíč, pro pohodlí všech zákazníků

Těšíme se na spolupráci s vámi