VŠE PRO VODU 

Zabýváme se problematikou využití vodních zdrojů

Komplexní služby - studny, retenční nádrže a vodní stavby na klíč 

Administrativní činnost, technické poradenství a konzultace, rekognoskace v místě provádění staveb, vyhledávání vhodného místa pro vodní zdroje

Projektové dokuimentace a hydrogeologické posudky
Projektové dokuimentace a hydrogeologické posudky

Připravíme a zajistíme pro vás veškeré dokumentace potřebné k vybudování vrtané, či kopané studny, projektové dokumentace a hydrogeologické posudky pro studny,  Hydrogeologické posudky pro vsakovací kolektory, domovní ČOV a septiky a další

Vyřízení potřebných stanovisek a povolení
Vyřízení potřebných stanovisek a povolení

Vyřizujeme veškerá stanoviska dotčených orgánů až po stavební povolení a závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, zajistíme revize elektro, laboratorní rozbory vody.

Máme vlastní 

Realizace staveb
Realizace staveb

Zajistíme a provedeme veškeré  studnařské práce, stavební a zemní práce, včetně montáží čerpacích technologií, filtrací, úpraven vody, retenčních nádrží, vodovodní přípojky k budovám, řešení nejvhodnější likvidace odpadních vod, nádrže na dešťovou vodu, vsakovací kolektory, biologické kořenové čistírny odpadních vod, včetně potřebného servisu staveb, mimo jiné i našimi stálými dodavateli zajistíme realizace zahrad a závlahové systémy.

Realizace našich projektů je vždy na klíč, pro pohodlí všech zákazníků

Těšíme se na spolupráci s vámi