VŠE PRO VODU 

Zabýváme se problematikou využití vodních zdrojů

Komplexní služby - studny, retenční nádrže a vodní stavby na klíč 

Administrativní činnost, technické poradenství a konzultace, rekognoskace v místě provádění staveb, vyhledávání vhodného místa pro vodní zdroje

Projektové dokuimentace a hydrogeologické posudky
Projektové dokuimentace a hydrogeologické posudky

Připravíme a zajistíme pro vás veškeré dokumentace potřebné k vybudování vrtané, či kopané studny, projektové dokumentace a hydrogeologické posudky pro studny,  Hydrogeologické posudky pro vsakovací kolektory, domovní ČOV a septiky a další


UV desinfekce do malých prostor
UV desinfekce do malých prostor

Návrhy a montáže čerpacích technologií s filtrací a úpravou vody, nabízíme i laboratorní rozbory vody, včetně odběrů vzorků vody.

Vyřízení potřebných stanovisek a povolení
Vyřízení potřebných stanovisek a povolení

Vyřizujeme veškerá stanoviska dotčených orgánů až po stavební povolení a závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, zajistíme revize elektro, laboratorní rozbory vody.

Máme vlastní 


Budování domovní ČOV
Budování domovní ČOV

Vyvoříme kompletní návrh řešení likvidace odpadních vod, včetně celé realizace na klíč, samozřejmostí je projektová dokumentace s vyřízením stanovisek dotčených orgánů i stavebního povolení a povolení k nakládání s odpadními vodami.

Budování nového vodního zdroje
Budování nového vodního zdroje

Zajistíme a provedeme veškeré  studnařské práce, stavební a zemní práce, včetně montáží čerpacích technologií, filtrací, úpraven vody, retenčních nádrží, vodovodní přípojky k budovám, řešení nejvhodnější likvidace odpadních vod, nádrže na dešťovou vodu, vsakovací kolektory, biologické kořenové čistírny odpadních vod, včetně potřebného servisu staveb, mimo jiné i našimi stálými dodavateli zajistíme realizace zahrad a závlahové systémy.


Budování vodovodní a elektro přípojky
Budování vodovodní a elektro přípojky

Navrhneme a vytvoříme vám vodovodní a elektro přípojku, včetně zemních prací

Realizace našich projektů je vždy na klíč, pro pohodlí všech zákazníků

Těšíme se na spolupráci s vámi